Vítáme Vás

 • Jsme moderní firma, která poskytuje geodetické práce
 • Podílíme se zejména na stavbách moravského regionu
 • Zajišťujeme geodetické práce pro širokou veřejnost
 • Zajišťujeme geodetické práce pro významné stavební firmy
 • Jsme přes 20 let na trhu
 • Vzdělaní a zkušení geodeti 
 • Pracujeme se špičkovou a moderní měřící technikou
 • Podívejte se na fotografie na našem instagramu
  instagram.com/geodeti

JSME TU PRO VÁS

 Potřebujete geometrický plán, zavolejte

Revize katastru nemovitostí:

Pokud jste obdrželi od katastrálního úřadu vyjádření o zjištění změny oproti mapě, při revizi katastru na Vašem pozemku, kde jste byli vyzváni k doložení listiny potřebné pro zápis změny do katastru nemovitostí.

V praxi to znamená, že katastr nemovitostí zjistil nesoulad skutečnosti s mapou. Např. máte jiný obvod domu, v zahradě stavby, jiné využití pozemku atd. než je v mapě. V tomto případě budete potřebovat geometrický plán, který Vám rádi vyhotovíme a ten slouží jako listina pro zápis změny.

 

 

Pokud po Vás banka či stavební úřad vyžaduje zapsání nového obvodu budovy, budete potřebovat právě Geometrický plán.

 

 

Hledáme nové geodety a geodetky

máte zájem u nás pracovat, zasílejte průvodní dopis a CV na nimracek.p@gks.cz

 

 

Geometrický
plán

Co to je?

Technický podklad pro zápis do vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí a je následnou součástí kupní smlouvy, kolaudačního rozhodnutí či uzavření smlouvy.

Nejčastěji se s ním setkáme jestliže je třeba:

 • geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • geometrický plán pro změnu hranic pozemků
 • geometrický plán pro vyznačení budovy
 • geometrický plán pro změnu obvodu budovy
 • geometrický plán pro vyznačení věcného břemene
 • vytyčení vlastnických hranic pozemků
 • zpřesnění vlastnických hranic
 • soudní znalec v oboru geodezie kartografie

Inženýrská
geodézie

Co to je?

Je to část geodézie, která řeší úkoly související s:

 • zaměřování inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, el.kabely, optické kabely)
 • geodetické práce pro zaměřování komunikácí a mostů
 • komplexní geodetické zaměření pro projekty staveb
 • vytyčování a zaměřování stavebních objektů
 • kompletní geodetická dokumentace skutečného provedení staveb
 • geodetické zaměření podzemních prostor
 • sledování deformací staveb
 • zaměření kubatur
 • zaměření a zpracování evidence běžné údržby – EBU

Zprostředkovatelská
činnost

 • Znalecká činnost v oboru ekonomiky – ceny a odhady nemovitosti
 • projektová činnost ve výstavbě
 • kompletní realitní právní servis
 • stavební a inženýrska činnost
Využijte naše služby Kontakt

Reference

Nabízíme Vám seznam našich referenčních partnerů