stavba rodinného domu

 A PROČ BUDETE POTŘEBOVAT GEODETA

 1. Než začneme kopat základy
  Pokud již máme vyřízené stavební povolení je na čase zavolat geodetovi a zaslat mu projektovou dokumentaci k domu. Geodet si může vystačit s výkresy v PDF, kde v koordinačním výkresu by měla být stavba zakreslena a kótována (měřena) od hranic pozemku. Díky tomu si může umístit stavbu do hranic pozemku a přenést do terénu. Ale zodpovědný geodet bude potřebovat i další výkresy, jako jsou půdorys stavby, výkres základů, pohledů atd. a to nejen v PDF ale také v digitálním formátu DWG, aby si mohl vše překontrolovat a zodpovědně ručit za vytyčení stavby dle projektu. Geodet si poté připraví veškeré podklady, data a protokoly k vytyčení v terénu.

 2. Příjezd geodeta na parcelu
  Poté co se domluvíme na termínu vytyčení stavby na parcele, které je doporučeno sladit se stavební firmou. Ihned po vytyčení se může začít stavbou základů. Geodet vytyčí základy domu do terénu, buď dřevěnými kolíky, nebo jiným způsobem dle dohody. Dále zhotoví výškový bod, který určuje výšku ±0 domu, tedy nadmořskou výšku v které se bude nacházet první nadzemní patro domu, tuto výšku určuje projekt. Nakonec předá vytyčovací náčrt, tento dokument je potřebný pro stavební úřad. 

 3. Stavební práce
  Nyní může začít samotná stavba základů. Jakmile je základová deska vylita a dostatečně vytvrzena, přichází čas na druhý výjezd geodeta. Ten vytyčí na základovou desku obvody zdiva, případně dalších potřebných prvků stavby. Opět předá vytyčovací náčrt. V případě, že namísto cihlové výstavby je použita technologie betonové monolitické stavby, usadí se systémové bednění pro vylití betonu na vytyčené body. Tato konstrukce je třeba geodeticky zkontrolovat, zda odpovídá přesnému umístění. Geodet zaměřením zkontroluje odchylky tohoto bednění. V případě že jsou nad toleranci, stavební firma může před vylitím betonu upravit konstrukci do požadované polohy a nedojde tak k vícenákladům.

 4. Kolaudace
  Jakmile máme dům postaven a je připraven ke kolaudaci, budeme potřebovat geometrický plán na vyznačení budovy. Geodet přijede zaměřit obvod domu a zpevněné plochy, pokud jsou již vybudovány, dle tohoto zaměření vypracuje dokumentaci ke geometrickému plánu a odesílá se na katastrální úřad ke schválení správnosti provedení, kde má úřad lhůtu až 30 dní na potvrzení. Tvorba geometrického plánu podléhá vyhlášce o katastru nemovitostí, která ukládá různé procesy a lhůty k dodržení. Celý proces trvá 2-4 týdny, je třeba počítat s touto dobou pro datum kolaudace a včasného oslovení geodeta.