co vás nejspíš bude zajímat

nejčastější dotazy

Zde se dozvíte odpovědi na Vaše dotazy

Kdo provádí zaměření pozemku?

Zaměření pozemku provádí specializovaní odborníci, tedy geodeti. Geodet je profesionál, který se specializuje na měření a zaměřování pozemků, budov a staveb. Zaměření pozemku může být prováděno z různých důvodů, například při rozdělení pozemku, při vytyčení hranice pozemku, pro realizaci projektu nebo stavbě nové budovy. 

Jak dlouho trvá zaměření pozemku?

Doba trvání zaměření pozemku může záviset na různých faktorech, včetně velikosti pozemku, složitosti terénu, dostupnosti informací o hranicích a požadavcích klienta. Ale běžně se jedná o časový úsek od 1 hodiny až po několik hodin práce měření pozemku a potřebných dat přilehlého okolí, které je třeba pro celou tvorbu geometrického plánu.

Co je to geometrický plán?

Geometrický plán je technický podklad, který vytváří geodet. Je nedílnou součástí právních listin, dle kterých má být proveden zápis do katastru nemovitostí. Pokud chceme rozdělit pozemek na dvě či více částí, zakreslit novou budovu, nebo vytvořit věcné břemeno pro právo chůze a jízdy, je třeba mít vypracovaný geometrický plán.

Jak dlouho trvá celý proces geometrického plánu?

Celý proces geometrického plánu začíná zaměřením pozemku v terénu. Po zaměření veškerých potřebných informací se v kanceláři vypočtou veškerá data a zpracují se potřebné tabulky, kresby a protokoly. Tvorba geometrického plánu podléhá vyhlášce o katastru nemovitostí, která ukládá různé procesy a lhůty k dodržení. Jakmile je celý geometrický plán zpracován, odesílá se na katastrální úřad ke schválení správnosti provedení. Celý proces trvá 3-8 týdnů, záleží na složitosti geometrického plánu.

Kdo vydává souhlas s dělením pozemku?

Rozhodnutí týkající se dělení nebo scelování pozemků reprezentuje formu územního rozhodnutí, jež v rámci územního řízení vydává stavební úřad. Stavební úřad přijímá rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků na základě žádosti, kterou podává vlastník dotčeného pozemku, jež je objektem rozhodnutí. Zároveň také posuzuje a schvaluje navrhovaný záměr žadatele. Toto rozhodnutí je třeba mít jako další dokument společně s geometrickým plánem k zápisu do katastru nemovitostí.

Jak koupit část pozemku?

Kliknutím na tlačítko CELÝ ČLÁNEK si můžete přečíst celý článek o tomto tématu.

Co je třeba, než začneme stavět dům?

Kliknutím na tlačítko CELÝ ČLÁNEK si můžete přečíst celý článek o tomto tématu.

Co je to revize katastru nemovitostí?

Pokud jste obdrželi od katastrálního úřadu vyjádření o zjištění změny oproti mapě, při revizi katastru na Vašem pozemku, kde jste byli vyzváni k doložení listiny potřebné pro zápis změny do katastru nemovitostí. V praxi to znamená, že katastr nemovitostí zjistil nesoulad skutečnosti s mapou. Např. máte jiný obvod domu, v zahradě nezapsané stavby, jiné využití pozemku atd. než je v mapě. V tomto případě budete potřebovat geometrický plán, který Vám rádi vyhotovíme a ten slouží jako listina pro zápis změny.